араздық

араздық
garaz, husumet

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

  • психологиялық соғыс — әр түрлі әдістермен адамдарға психологиялық өңдеу және саяси диверсия (саяси, әскери, экономикалық қоқан лоқы, әр түрлі арандату, қорқыту, шектен тыс жалған информация, т.б.) жүргізу. Сенімсіздік туғызуға тырысқан елдер кез келген жолмен… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

  • бас кекесі — (Сем., Абай) араздық, бас кегі. Олардың арасында ешбір б а с к е к е с і жоқ (Сем., Абай) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • кереу — (Гур., Маңғ.) қырғи қабақ, араздық, реніш. Бұрын екі ауылдың, я екі рудың к ер е у і құдалықпен бітетін (Гур., Маңғ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • спар — Қ орда., Арал) бас араздық, ренжісу. Садық Жәкенмен с п а р болып жүр екен, бір бірімен сөйлеспейді Қ орда., Арал) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • алакөзділік — зат. Араздық, қырғиқабақтық. Арғынның бір байымен Ахметтің а л а к ө з д і л і г і болып, соның жылқысына тиіңдер деп бізді жұмсады (Б. Майлин, Таңд., 158) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • кермалдасу — кермалдас етістігінің қимыл атауы. Үйірге таласып ала көз боп тебіскен, тістескен айғырлардың к е р м а л д а с у ы адамдар басындағы минут сайын қайталанатын араздықты еске түсіреді (О. Бөкеев, Қайдасың., 33) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • кермарлық — зат. жерг. Қарсылық, өштік, араздық. Өзара к е р м а р л ы ғ ы жоқ, бірақ көршілес екі рудың мүддесін арқалаған (М. Мағауин, Аласапыран, 2, 147) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • қыжыл-қысас — зат. Қастық, өштік, араздық. Өзінше Таңжарықты мазақтап өлең шығармақ болғаны, екеуінің төбелесе жаздағаны – бәрінде де осындай бір қ ы ж ы л – қ ы с а с жатыр (Т.Мәмесейіт, Таңжарық, 2, 221) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”